Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2014

21:19
7975 f65a 390

luciel0u:

Miss Mosh

Reposted fromLittleJack LittleJack vialetshavesex letshavesex

April 10 2014

dirty-thing
11:33
4164 877b 390
Reposted fromteaholic teaholic viacytaty cytaty

April 06 2014

dirty-thing
20:23
8488 735d 390
faceBóg
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viacytaty cytaty

March 18 2014

dirty-thing
13:56
8408 f67e 390
###
dirty-thing
13:24
Reposted fromweightless weightless vianosceteipsum nosceteipsum

March 05 2014

dirty-thing
13:01
Spójrz na mnie, jak ja na Ciebie patrzę, i pocałuj mnie, a potem zacznij już do mnie wracać.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromyoungblood youngblood vianosceteipsum nosceteipsum
dirty-thing
12:58
Jednak gdy otwieram oczy, jestem sama. I już wiem, że czekałam za długo.
— Alyson Noël – Ever
Reposted frompapiertiger papiertiger vianosceteipsum nosceteipsum
dirty-thing
12:55
Nawet jeżeli do tej pory parę razy Ci się nie udało, nie odpuszczaj!Prawdopodobnie to nie był jeszcze ten moment. Kiedy zrozumiesz, że naprawdę chcesz to zrobić, dla siebie, nie dla innych- dasz radę. Po prostu zamkniesz jeden rozdział w swoim życiu, a otworzysz następny,lepszy!
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

February 22 2014

dirty-thing
19:28
1647 fc55
Reposted fromneddy neddy
dirty-thing
19:13
9461 f32a 390
Hi everybody!
Reposted fromneddy neddy viatake-care take-care

February 21 2014

dirty-thing
18:34
ZASADA ATRAKCYJNOŚCI NR. 98
Myśl zawsze samodzielnie i ignoruj każdego, kto próbuje Cię ograniczać i narzucać swoje zdanie.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy" Sherry Argov

February 10 2014

12:05
3975 dfb5 390
Reposted fromdeviate deviate vianosceteipsum nosceteipsum
dirty-thing
11:45
2594 0292 390
Reposted fromwerterowska werterowska viacytaty cytaty
dirty-thing
11:43
7225 6498 390
Reposted frombubububu bubububu viaProfesorek Profesorek
dirty-thing
11:38
dirty-thing
11:34
9012 7097 390
Reposted frombanshe banshe viapeudechance3 peudechance3
dirty-thing
11:33
1689 75d1 390
Reposted fromcountingme countingme viapeudechance3 peudechance3

February 01 2014

dirty-thing
15:04
dirty-thing
14:08
Budzisz się i mówisz: 
Kurwa, życie miało być, sprawiedliwe...
— Rozbójnik Alibaba, Jan Borysewicz, Onar "Dożylnie"
dirty-thing
14:06
Play fullscreen
Mam myśli brudne, jak wielu ludzi ręce,
Wokół mnie burdel,
Ile kosztuje szczęście?
Znasz cenę, to dobrze i źle,
Bo jest drogo,
Dobrze i nie jest iść swoją drogą. (...)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl